Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Om/kontakt

Indre CV

Bevidsthedsudvikling har altid interesseret mig. Så længe jeg husker, har jeg været kontakt med noget som var større end mig selv. En dyb indre længsel bag om alting, som altid har været der, selv i de mørkeste øjeblikke i mit liv. Jeg føler at hele mit liv dybest set har handlet om denne søgen, som ledte jeg efter min elskede i mørket. Ofte har jeg følt en ubærlig smerte, over at være begrænset af kroppen, når jeg nu vidste og kunne så meget mere i denne kontakt, i denne in-tuning.  Meditation, terapi, dans, selvudvikling, kunst, lyd, naturen, den dybeste nysgerrighed og undren, har generøst holdt bevidsthedens lygte ind i min søgen og vist mig vejen indad mod dét jeg er, bagom ordene og ind mod det som er rummet i hjertets inderste, nemlig vågenheden.

I 1993 bliver jeg mor, men graviditeten forårsager en tyktarmsbetændelse (Collitz Ultzerosa). Midt i min største glæde rammer jeg bunden, mister livsmodet, min krop vil ikke indtage føde, men igen sker der noget helt dybt indefra og jeg kommer tilbage til livet og dette bliver afsættet til min spirituelle rejse. Igennem min esoteriske psykoterapeutiske træning får jeg for første gang en praktisk og teoretisk forståelse for min spirituelle tilgang og meditation bliver en fast praksis i mit liv.

Jeg arbejder som skuespiller, har masser af succes men indadtil er der kaos, og jeg indhentes af min parallelle selvudviklingsforløb, og rammer en depression. Jeg bliver skilt. Midtlivskrisen rammer mig og jeg sendes ud i intetheden.

Året er 2008 jeg begynder på ID Academy.

Selvmordstanker, eksistentielle kriser, meningsløshed, depression, angst altsammen møntet på følelsen af forkert-hed, har været min rejsekammerat og badet mig i selvhad og skam det meste af mit liv. Jeg har i min egen-terapi, gennem kærligste spejling, vovet at være helt ærlig ind i den inderste skammekrog. Jeg har taget mig selv kærligt i hånden, løsnet den fastspændte traumatiske indlejring og med denne optøning, har det været muligt for mig, at åbne mit hjerte, mod andre og ikke mindst mod mig selv. Isen er smeltet med mine tårer og jeg har brændt min offerrolle på bålet. Det har givet en enorm ro, som forplanter sig på alle planer i mit liv. Jeg har vendt mig om, set tigeren, djævlen, mine bødler, min skæbne i øjnene og lært at elske det, der er mit liv, lige nu.

"Barndoms traume spor"

"Iskold fastlåst lomme"

"Smeltes ved at ses"

For mig er terapi et levet liv, forstået på den måde, at vi skal gøre fortiden levende i nuet, da forandringer bygger på levede oplevelser. Vi skal sammen med klienten skabe relationelle-genforhandlinger, i kærlig empatisk spejling. Vi lærer derigennem at være sammen på en god måde, både med os selv og andre. At skabe ny tilknytning til sig selv og herigennem forstå og mærke, hvad det er der bringer én hjem til sig selv.

En vigtig lære jeg har opnået i processen med at komme hjem er at der er ingen vej uden om sårene. Vi må lære dem at kende for at tøjre deres kræfter, så de kan frigøres som kreativ kraft.

Sjælen er helhedsorienteret og søger intgration i stedet for opdeling og adskillelse. Vi må turde rumme mødet med os selv, med skyggerne og stifte fred indadtil så vi kan frigøre kræfterne til at skabe det største livsværk, nemlig os selv.

Daniel Stern siger det så smukt:

"Der er ingen udvej, kun nærvær"

 

Det, der skal kvalificere mig, er den måde jeg lytter til dig på

Jeg får løbende supervision, bl.a. ved:

 • “Center for seksuelle overgreb” Rigshospitalet
 • Supervision ved Madhurima Rigtrup og praksis samtaler ved Jens Erik Risom
 • Supervisionsgruppe ved Erik Svarre

"Jeg har tavshedspligt!"

Ydre CV

Jeg har arbejdet som skuespiller og musicalperformer siden 1985 med flere hovedroller i ind og udland. Arbejdet med Meisnerteknik, Methodacting og Stanislavskji. Kurser med Dario Fo og Franka Rama. Roy Hart stemmetræning gennem 15 år.

 • 1995-2000: Esoterisk Psykoterapeutisk træning v/Ronald Beesley
 • 2002-2003: PacaMamma Initiering fra “Inka indvielsen” Juan Nunez del Prado
 • 2008-2011: Gabrielle Roth, Alain Allard, Jonathan Horan 5R-dance
 • 1993-2017: Meditation og mindfulness praksis bla Brahma Kumaris og Vækstcentret v/Jes Bertelsen
 • 2010: ID LifeCoach certificeret
 • 2014: ID og Integral Psykoterapeut eksamineret
 • 2012-2016: Undervisning-assistent på Psykoterapi v/ID Academy
 • 2004-2014: Forløb med "Seeren" Calle Montzegur, Mysterieskolen v/Lars Muhl og retreat m/Mikkel Stjerneberg
 • 2014: Mindfulness og anerkendende metode forløb v/Henning Daverne
 • 2015: Integral Relationsships workshop v/Martin Ucik
 • 2015: Madhurima Rigtrup workshops, åbne aftner og supervision
 • 2015: Neel Fasting og Jens Erik Risom bl.a. "I orkanens Øje" på Vækstcentret i Nr. Snede
 • 2014: Adyashanti workshop København
 • 2014-2016: Familie opstillingsuddannelse v/Liv Dhanyo Tommesen, ISFO
 • 2016: Supervisions uddannelse v/Erik Svarre, ISFO
 • 2015: Overbygning af "Nærværsmeditation og mindfulness" v/Jens Erik Risom
 • 2016: "Klosterliv" Vækstcentret v/Jens Erik Risom
 • 2016: "Dobbeltrettetopmærksomhed" Vækstcentret v/Jes Bertelsen
 • 2016: "Hjertets Inderste” Vækstcentret v Jes Bertelsen
 • 2016: "Embodiment of Love" stilhedsretreat v/Madhurima
 • 2017: "Stilhedsretreat" v/Madhurima
 • 2017-18: Psykoterap - Bevidsthed - Seksualitet. Efteruddannelse ved Neel Fasting og Ruth Skovgård

Siden 2008 har jeg været på 5 pilgrimsrejser, bla i Spanien, her "Den franske", "Primitivoen" og sommeren 2014 "Nordkystruten". I Portugal og sidst men ikke mindst Bjergbestigning i Marokko, derudover planlægger jeg min næste rejse til Peru og Bolivia med Juan Nunez del Prado i 2017.

Jeg underviser i kropsbevidsthed og bevægelse, stemme og taleteknik, nærværstræning og mindfulness.

Jeg faciliteret dans og bevægelse gennem mindfulness og nærværstræning bla. hos Sofia Manning, ID Academy, Skuespillerforbundet, Dansegruppe på Kronborg, Ananda yoga osv .

Afholder workshops og facilitere familieopstillinger.

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

Integral Psykoterapeut, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Jorcks Passage 1C, 2.sal tv.
1162 København K

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail