Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Seksualitet & bevidsthed 

Mange af verdens store visdomstraditioner har, specielt på deres seneste udviklingstrin, betragtet sex som et udtryk for det spirituelle og en vej til yderligere spirituel indsigt.

Min er gået gennem Buddistisk Tantra træning ved Reginald Ray og gennem undervisning på Vækstcentret ved bl.a. Jes Bertelsen og Neel Fasting. Retreats med Madhurima. Sidst min efteruddannelse; " SEKSUALITET, BEVIDSTHED OG PSYKOTERAPI ", gennem ID-Psykoterapeutforeningen, bl.a. ved Neel Fasting og Ruth Skovgård. 

"I en spirituel proces vil man møde alt hvad man indeholder, inklusiv seksualiteten"

Vil man være et helt menneske må vi villige til at se på sig selv på godt og ondt, og for mig handler det om at:

  • Komme igennem hara-chakraets fordomme og angst for sex og udvikle næstekærlighed i hjertet?
  • At udvikle tilliden til sin egen formåen og stabilitet til større selvberoenhed, så mødet med det andet køn kan ske i tillid
  • At komme hjem i vores egen seksuelle energi og proijektioner i vågenhed, så nuet er det øjeblik hvori møderne forgår
  • At kunne mærke sine behov og ønsker fra et sandt sted og finde sprog for det, i ansvarlighed og respekt, selv og sammen

"Sex er en af de største kilder til nydelse og lidelse i menneskets historie"

Som jeg ser det, er vores inderste væsen, vores sande ånd, fuld af kærlighed og grænseløs frihed og når vi mister forbindelsen til vores helhed, begynder vi at længes efter det vi mangler.

Det feminine i os længes efter dybere kærlighed og prøver at finde det i vores parforhold eller hos vores familie eller venner. Det maskuline i os kæmper for større frihed og prøver at opnå det gennem økonomiske, kreative eller politiske udfordringer.

Alligevel føles vores liv ofte utilfredsstillende, fordi vi søger efter en glæde udenfor os selv, og den kan kun opstå, når vi fuldt og helt er kommet til os selv.

"Det feminine vokser spirituelt ved at lære at leve som kærlighed istedet for blot at længes efter det. Det maskuline vokser spirituelt ved at lære at leve som frihed istedet for blot at kæmpe for den"

/som David Deida siger.

Disse to seksuelle veje fører, deres forskellighed til trods, faktisk til den samme spirituelle saglighed. Intet sted er det mere tydeligt end i et elskendes pars omfavnelse, hvor de seksuelle forskelle mødes, i en frydefuld samklang og enhed.

Min erfaring er at, og min bevæggrund for dette arbejde er at mennesker som arbejder terapeutisk eller gennem selvudvikling, oplever gang på gang at gamle mønstre løsnes, og at nye muligheder viser sig.

Men mange opdager også at seksualitetens impulser og adfærd ligner sig selv; det er de samme gentagelser, fejltagelser, fantasier og frustrationer, de samme behov og de samme glæder der udfolder sig omkring lyst og seksualitet i gamle som nye parforhold og dét på trods af nye livssituationer.

Dybt i vores hjerter leder vi mennesker efter måder at give og modtage kærlighed på, oprigtigt og forevigt. Det er vores dybeste kald at åbne os i kærlighed, og at leve denne frihed.

Nogle gange er kærlighedsakten den rene perfektion, hvor alle planer, hjerte, sind og kønsorganer er på bølgelænge og alt gå op i en højere enhed, andre gange kan det opleves angstfyldt, usammenhængende og decideret konfliktfyldt.

Trods det er det ikke en fiasko, men tværtimod igennem dette arbejde, at vide af, at hvert øjeblik er en læringsproces, hver afslutning er en mulighed for at lære at være åben, i kærligheden.

Kærlighed kan nemlig trænes. At optræne kærligheden er at være nærværende og give udtryk for det inderste, i dit hjerte. 

"Hvorfor optræne vågenheden i forbindelse med sex?"

Fordi når du vokser seksuelt, bliver du i stand til at favne dine vanskeligheder og hemmeligheder, på en langt mere hensigtsmæssig måde.

Når frustrationerne og tabuerne er afløst af større indsigt og åbenhed, vil du opdage at gennem seksualiteten kan der hentes så meget livsglæde og næring, og det har vi alle brug for gennem hele livet uanset alder, seksuel orientering, partner eller ej. 

Vores seksuelle mislyde skyldes ikke mindst vores personlige historie, men måske også for mange, mangel på accept, inspiration, øvelse og dybde.

"Man må have tillid til sit eget hjerte, tillid til den man elsker med, til sin egen evne til at åbne op og sætte grænser, sige til og fra"

Seksualitet er udtryk for den kreative og manifesterende livskraft. Det er en umådelig stærk energi, der er i stand til at skabe et nyt menneskeliv ud af en lillebitte sædcelles møde med ægget.

At fornægte den seksuelle kraft er at fornægte sit eget udviklingspotentiale. At opdage den seksuelle kraft er at stå i sit lys, i sit begær, i sine følelser, vrede, begær, agression, og transformere lidelse til liv.

At begynde at blive interesseret i selve strømmen i sig selv, som det primære, er imidlertid en forudsætning for at forstå seksualitetens væsen. En oplevelse af frihed under ansvar med selvberoenhed og respekt. 

Sammen, er det åbne hjerterum og nærværet en forudsætning for tillid, som igen skaber muligheden for transformation. Betingelser for vækst sammen 

Når en enhver seksuel tænding accepteres og undersøges uden fordømmelse, vil den afsløre sig selv. Det giver et udvidet rum og en større forståelse af det iboende potentiale, som herved kan transformeres til kreativitet, skaberkraft og nærværende sex.

Sessionerne er samtaler blandet med øvelser af nærværstræning, energiøvelser, og meditation.

 

En session varer 1 time og 15 min.

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

MPF Integral Psykoterapeut, Fascial Flow® Guide, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Korsgade 10, st.
2200 København N

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail
"Hvis man begynder at inddrage seksualiteten i sin udviklingsproces, vil man opdage at adskillelsen mellem seksualitet og kærlighed bliver vanskeligt at opretholde, fordi ens forhold til kroppen bliver nærværende, psyken forandrer sig, og bindinger bliver til frivillighed"

Neel Fasting