Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Stresshåndtering og mindfulness

Hver dag har vi masser af lejlighed til at åbne eller lukke os.

Vi kan føle os ude af stand til at klare noget som helst. Vi kan ikke holde os selv ud, uanset hvor meget vi prøver , så virker det ikke. Det er som om livet har fået krammet på os. De fleste af os opfatter ikke den slags situationer som belæringer. vi afskyer dem sædvanligvis. Vi flygter det bedste vi kan. Vi prøver på alle måder at undslippe- al afhængighed har rod i disse øjeblikke, hvor bægeret er fyldt og vi ikke kan holde det ud mere. Vi føler os tvungne til at bløde dem op, dulme dem med et eller andet, og vi bliver afhængige af det , der tilsyneladende lindrer pinen.

"Meditation og mindfulness er en opfordring til at lægge mærke til, når ens grænse er nået og ikke lade sig rive med af frygt"

Ved hjælp af meditation og mindfulness sættes man i stand til mere og mere at klart se, hvad der sker med ens tanker og følelser, vi kan tydeligere se når vi lukker os, se hvornår vi stikker af og gemmer os. Dette er i sig selv den første oplysning ud af mørket.

Vi får øje på hvordan vi kan være mere rolige og åbne i sindet og se hvad det er vi fortrænger i større med-forståelse og selvindsigt. Disse følelser er en slags budbringere, der med stor klarhed fortæller os hvor vi sidder fast.

"Meditation og mindfulness træner vores evne til at blive med det der er, at holde humøret og nysgerrigheden oppe og "læne os fremad", når vi hellere ville bryde sammen og bakke ud"

  • Det, der udfordrer os, kan antage skikkelse af en puddelhund eller en rasende lænkehund, men det interessante er - hvad sker der bagefter?
  • Hvordan kan vi arbejde med sindet, når vi møder det der udfordrer os? 
  • Det er ganske afgjort medfølelsens vej- vejen til at opdyrke menneskeligt hjerte-mod, rettet indad som udad

Mindfulness og nærværsmeditation er en evidensbaseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.

"Sessionerne har som sigte personlig og eksistentiel afklaring, samt indøvelse af et dybere forankret nærvær"

Motivation til dette arbejde kan være behovet for stresshåndtering og -forebyggelse, muligheden for vejledning og selvindsigt, eller ønsket om at åbne for ressourcer, der kan uddybe kontakten indadtil gennem kropsbevidsthed og udadtil som øget centrering og evne til indføling.

Sessionerne vil altid inkludere en kropslig forankring, hvor dialogen med ord efterfølges af arbejde med åndedrætsbevidsthed, afspænding og indre opmærksomhed. Denne forankring muliggør integration – en syntese mellem viden og erkendelse og et levende nærvær i kroppen.

Formålet med mindfulness er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde. Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer.

Forløbet kan tages enkeltvis eller som gruppe

Privat eller som virksomhed

 

Individuel session á 1 time og 15 min.

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

MPF Integral Psykoterapeut, Fascial Flow® Guide, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Korsgade 10, st.
2200 København N

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail

 

 

 

 

 

 

"Den bedste måde at realisere sine drømme på er at vågne op"