Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Supervision baseret på systemisk tankegang

Ved at bruge Systemisk Opstilling i Supervision og Humberto Maturanas betingelser for vækst, " The biology of love" og læring opnås tre væsentlige ting.

Første betingelse er at supervisionen foregår i en atmosfære af respekt og omsorg for den enkelte i det sociale fælleskab. Kærlighed, venlighed i øjnene og respekt for forskelligheder.

En anden betingelse er at være villig til lade sig forstyrre, at sætte objektiviteten i parentes. Dét for at være åben for ny forståelse og nye muligheder,- en mulighed for at løfte historien ud af den fastkørte position.

Og den tredje, er ro, at give tid til fordøjelse, at vokse sammen, at integrere og lukke sig om ny forståelse. At skabe ro til at ”smage” på nye ideer og andre visioner.

"Supervisionen løftes hermed yderligere i et inspirerende og motiverende rum med større plads for faglig udvikling"

Supervisandens version af "verden", den måde sagen lever i vedkommende, bliver synliggjort og eksternaliseret ud på gulvet og på den måde får supervisanden en observatørposition til sin egen laden og gøren. På den måde tilbydes en større mulighed for at navigere hensigtsmæssigt i forhold til:

 • Sekundære/primære
 • Personligt/systemisk
 • Eksklusion/inklusion
 • Barn/voksen
 • Identifikation/adskillelse
 • Uskyldig/eksistentiel (bære skyld)
 • Person/relation
 • Hermed er bevægelsen skabt fra forvikling til forløsning

"At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge"

For at et større felt kan løfte sig selv, skal hver og en afstå fra sin egen suverænitet. 

I systemisk tankegang undersøger vi hvordan det er at forstå noget fra forskellige positioner. At alle stemmer har ligemeget ret til at være her. 

Fænomener kan kun forstås ud fra den sammenhæng fænomenet indgår i eller er en del af.

Målet med supervisionen er at få indblik i hvordan kommunikative systemer "ved", "tænker" og "afgør".

Hver især konstruerer vi vores egen virkelighed. Observatøren kan i denne forståelse ikke adskilles fra det observerede..

Det mest almindelige problem på arbejdspladser, der oplever store samarbejdsvanskeligheder er, at de involverede sidder fast i låste forestillinger om sig selv og andre, hvilket er med til at de involverede sidder fast i låste forestillinger om sig selv og andre.

Den gensidige diskvalificering, der som oftes sker, gør det umuligt at koble sig til hinandens forståelse og ændre sig.

Supervisionen kan have mange temaer:

 • Supervision på fastlåste problematikker
 • Fokus på dig som professionel og hvordan du trives i din funktion
 • Supervision på din professionelle færdighed gennem samtale og opstilling
 • Fælles supervision og udfolde det som vi tror og antager er udfordringen. Bruge udforskningen metoden i opstillings- landskabet  og opdage forviklinger og sprækker i supervisionens sager og i de relationer , det handler om
 • Opdage nye metoder at supervisere i konflikter

Formålet er overordnet, at du som supervisand føler dig/jer hjulpet i egen faglighed i relationen til dine kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

Du/I behøver ikke at have kendskab til metoden opstillinger for at kunne modtage supervision med systemiske opstillinger.

Supervisionens fornemste opgave er:

 • At opdage at hvor problemerne opstår, er der hvor dialogen er gået i stå
 • At genere dialogen
 • At vise den mening alle konstant tilskriver hændelser, opstår i relationer, i handlinger og i samtale mellem deltagerne
 • At blive bedre til sit arbejde, men også blive bedre til sig selv og hinanden så sigtet er at opnå samhørigheds følelse
 • Hjælpe til at kunne adskille personlige og faglige problemer og erkende sammenspillet mlm det personlige og faglige
 • At opnå refleksioner over hvordan vi leder os mod de mål, den enkelte sætter sig selv at nå
 • At få hjælpe til at se særlige tanke og adfærdsmønstre, som er mine og som er med til at konstruere relationen til andre, dvs. supervisionen sigter mod at forstå og bearbejde vanskelige samspilsprocesser fra hverdagen
 • At tage udgangspunkt i supervisanden egne erfaringer under hensyntagen til den enkeltes personlighed, arbejdsmæssige og private-relationer, personlige kommunikationsstil, tanker, følelser og handlinger
 • At få hjælpe til at kunne se sig selvudefra, styrke eller finde nye veje at håndtere f.eks arbejdslivet på, og forbedre arbejdsvilkårene
 • At fremme åbenhed overfor egne og andres vanskeligheder på arbejdspladsen
 • At give følelsesmæssig aflastning ved at opleve, at også kollegaer kan have lign. udfordringer
 • At tale sammen og finde frem til nye handlemåder, som kan lette supervisandens hverdag
 • Altså hjælp til selvhjælp

"Kan det personligt familiemæssige og arbejdssammenhængene klart opfattes og håndteres som adskilte?"

"Er der en bevidsthed om og en forståelse af vigtigheden af at undgå at blande disse sammenhænge (”dobbelt eksponering”), og ved man, hvordan man praktisk skal forholde sig for at sikre, at man undgår sammenblanding eller, hvis nødvendigt, hvordan man løser noget sådant?"

Hvad er supervision?

Supervision er en samtale mellem professionelle, som har en særlig struktur og form. Det er en samtaleform, som især er anvendelig, når man – som leder – gerne vil løfte de faglige og personlige kompetencer  hos ens medarbejdere og ledere. Udgangspunktet for samtalen er den faglige praksis, f.eks. konkrete udfordringer, som den enkelte står med i sit arbejde.

I supervision lærer man at anskue sig selv, en problematik, et dilemma eller ens arbejdsplads fra flere og nye vinkler. Hensigten med supervision er at skabe læring, udvikling og nye handlemuligheder, der hvor man er gået i stå eller oplever, at der er “gået fisk” i nogle relationer.

Supervision kan benyttes i mange sammenhænge og på mange typer arbejdspladser, men har især sin berettigelse indenfor “de bløde” områder, dvs. i jobs, hvor man arbejder med andre mennesker, og hvor en stor del af ens job handler om at undervise, vejlede, give omsorg, hjælpe og støtte.

Supervision påvirker hverdagen?

Når man deler sin historie og udfordringer med andre – under en supervision – og får ærlig, medmenneskelig og inspirerende feedback, vil man ofte kunne se sin problemstilling i et nyt lys og få ideer til, hvad man vil stille op, og hvordan man vil handle fremadrettet. Mange opdager, at det, de troede, de stod alene med, kender de andre i gruppen også til. Man lærer rigtig meget både af egne supervisioner, men også af at lytte til og deltage i de andres supervisioner.

Supervision udvikler dine medarbejdere fagligt og menneskeligt

 • Er du af den opfattelse, at det er vigtigt for dit personale at have et frirum til at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser i forbindelse med arbejdslivet? 
 • Ønsker du at tilbyde dit personale eller din ledergruppe supervision?
 • har du et ønske om, at dit personale eller dine ledere bliver bedre til at gøre brug af hinanden – bruge hinandens viden, ressourcer og generelt støtte hinanden bedre?
 • har du et ønske om, at dit personale eller dine ledere lærer at anskue hverdagens “store og små” situationer fra flere og nye vinkler – fordi der derved kan opstå nye kreative ideer og handlemuligheder?

Supervision er oplagt på skoler, i børnehaver, indenfor socialpsykiatrien, blandt socialrådgivere, sygeplejersker og læger, terapeuter og lign behandlere.

Min tilgang til supervision er at støtte den enkelte i at blive autentisk. Med dette mener jeg:


"At finde den krævende balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på sig selv og være personlig og oprigtig"

"Supervision skaber læring, udvikling og nye handlemuligheder, nye betingelser for vækst"

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

MPF Integral Psykoterapeut, Fascial Flow® Guide, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Korsgade 10, st.
2200 København N

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail
“Everything observed is observed by an observer”


Skriver den amerikanske antropolog Gregory Bateson