Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Spiritualitet og vågenhed

"At bringe Ånd til Jord er hvad spiritualitet og vågenhed er for mig"

Hvordan finder vi tilbage til vores sande væren og de essentielle kvaliteter, som oftes går tabt i forbindelse med jeg-udviklingen og personlighedsdannelsen med alle dens betingninger ?

Essensen mistes gradvist eller dækkes til efterhånden som personligheden udvikles. Vi er tilbøjelige til at identificerer os mere og mere med den personlighed som fremkommer i samspil med vores omgivelser. Til sidst glemmer vi helt hvor vi kommer fra og her opstår følelsen af at være et adskilt menneske, vi bliver søvngængere identificeret i personlighedens domæne.

Derfor består arbejdet med at få essensen tilbage hovedsaglig i en kamp med personligheden, indtil den løser sit greb og overgiver sig til dens sande natur.

Sjælen er helhedsorienteret og søger integration i stedet for opdeling og adskillelse. Den adskiller og opdeler ikke i sort og hvidt , inde og ude, rigtigt og forkert.

Sjælen er ikke bare udtryk for bevidst nærvær, den er nærvær.

Jeg arbejder transpersonligt på alle planer inddragende alt hvad der opstår i og fra personlighedens betingninger og hermed overbevisninger, i kærligt nærvær. 

Jeg hjælper dig med at turde rumme mødet med dig selv, med skyggerne, så freden kan indgåes indadtil , til frigivelse af livskræfter og libido, så dit unikke potentiale kan udfoldes, dit største livsværk nemlig dig selv. Jeg møder dét der opstår, fra et kærligt og åbent rum, mindfuldt i vågen maskulin klarhed blandet med en stor rummelig kvindelig indsigt.

Eksisistentielt tantrisk, kalder jeg det, da arbejdet ikke kan integreres medmindre vi er opmærksomme gennem kropsbevidstheden.

"Vi må arbejde os ned gennem chakraerne" som Jack Kornfield beskriver det, for at undgå stadig emotionel umodenhed, smertefulde mønstre af skam og frygt, accept og afvisning, og for at undgå præ-trans forvirring.

Overgangen fra de lavere til de højere tilstande giver os mulighed for, at alle gamle mønstre og skemaer, som personligheden er knyttet til, kan blive bevidste og båret gennem kroppens anker og til større indre stabilitet.

For at erfare de sande livgivende følelser må der skabes en balance mellem på den ene side at kunne være vidne og på den anden side at kunne åbne sig for følelsernes fulde energi og potentiale.

" The very center of your heart is where life begins"

"Inderligt at vide af sig selv som hjerte"

"At der vi elsker fra er ét med det vi elsker"

En vigtig lære jeg har opnået i processen med at komme hjem er, at der er ingen vej uden om sårene. Vi må lære dem at kende for at tøjre deres kræfter, så de kan frigøres som kreativ kraft, og dét gennem kærlig integration. Fordi kærlighedens natur er at gå ind og berøre disse punkter af uelskelighed, så de også kan befries.

 • At opdage kærligheden som det inderste i enhver følelse er kun muligt når hjertet åbner sig uforbeholdent for følelsen som den er
 • At kunne vælge den vågne væren, i stedet for emotionerne.
 • At vælge det der resonerer indadtil og stille åbne spørgsmål og blive stille.
 • Hvad ved jeg ?
 • Hvad er jeg ?
 • Indre Tantra
 • At erfare åbent flydende nærvær, en in-tuning til dét vi i virkeligheden er, flydende åbent nærvær, flow og space.
 • Smidighed i krop, smidighed i sind

Bevidsthedsudvikling har altid interesseret mig. Så længe jeg husker, har jeg været kontakt med noget som var større end mig selv. En dyb indre længsel bag om alting, som altid har været der, selv i de mørkeste øjeblikke i mit liv. Jeg føler at hele mit liv dybest set har handlet om denne søgen, som ledte jeg efter min elskede i mørket. Ofte har jeg følt en ubærlig smerte, over at være begrænset af kroppen, når jeg nu vidste og kunne så meget mere i denne kontakt, i denne intuning.

Meditation, terapi, dans, selvudvikling, kunst, lyd, naturen, den dybeste nysgerrighed og undren, har altid generøst holdt bevidsthedens lygte ind i min søgen og vist mig vejen indad mod dét jeg er, bagom ordene og ind mod det som er rummet i hjertets inderste, nemlig vågenheden.

Daniel Stern siger det så smukt:

”Der er ingen udvej, kun nærvær”

"Vi kan ikke komme ud over os selv i kraft af os selv, men vi kan lytte til det der stilner alt"

 • Jeg guider dig ind i større nærvær, vågenhed og rolighed
 • Jeg spejler dig vågent og neutralt så du ser dit iboende potentiale, ind i hjertets inderste uendelige værens hav
 • Jeg hjælper dig til større ro og guidance i din meditations-praksis

 

"At træde ind i Kirstens praksis er en sjælsnærende venden indad og hjemad mod mig selv.

Kirstens kraftfulde nærvær, vid og hjertelige relateren, skaber et udvidet rum, hvor tryghed, følsomhed og indsigter lever og findes.

Igen og igen vender Kirsten tilbage til praksisens essentialitet - det vedvarende at styrke de indre muskler - som afsæt til at møde livets pensum i nuets transformative arne og i kærlighedens inkluderende og barmhjertige kvaliteter.

Nænsomt men bestemt, formår Kirsten at spejle sjælens længsler, og at invitere personlighedens forhærdede lag af beskyttelse til en dans af årvågen bevægelighed, til de langsomt og lovmæssigt opblødes og smelter - og giver adgange og smage af hjemkomstens sødme, livfuldhed og samklange."

Michael Nielsen, 3 års psykoterapeutstuderende

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

MPF Integral Psykoterapeut, Fascial Flow® Guide, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Korsgade 10, st.
2200 København N

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail

 

 

 

"Be empty of worrying
Think of who created the thought!
Why do you stay in prison
When the door is wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking
Live in silence
Flow down and down in always
Widening rings of being"