Du har søgt efter ... og fandt 0 resultater

Om/kontakt

Indre CV

Bevidsthedsudvikling har altid interesseret mig. Så længe jeg husker, har jeg været kontakt med noget som var større end mig selv. En dyb indre længsel bag om alting, som altid har været der, selv i de mørkeste øjeblikke i mit liv. Jeg føler at hele mit liv dybest set har handlet om denne søgen, som ledte jeg efter min elskede i mørket. Ofte har jeg følt en ubærlig smerte, over at være begrænset af kroppen, når jeg nu vidste og kunne så meget mere i denne kontakt, i denne in-tuning.  Meditation, terapi, dans, selvudvikling, kunst, lyd, naturen, den dybeste nysgerrighed og undren, har generøst holdt bevidsthedens lygte ind i min søgen og vist mig vejen indad mod dét jeg er, bagom ordene og ind mod det som er rummet i hjertets inderste, nemlig vågenheden.

I 1993 bliver jeg mor, men graviditeten forårsager en tyktarmsbetændelse (Collitz Ultzerosa). Midt i min største glæde rammer jeg bunden, mister livsmodet, min krop vil ikke indtage føde, men igen sker der noget helt dybt indefra og jeg kommer tilbage til livet og dette bliver afsættet til min spirituelle rejse. Igennem min esoteriske psykoterapeutiske træning får jeg for første gang en praktisk og teoretisk forståelse for min spirituelle tilgang og meditation bliver en fast praksis i mit liv.

Jeg arbejder som skuespiller, har masser af succes men indadtil er der kaos, og jeg indhentes af min parallelle selvudviklingsforløb, og rammer en depression. Jeg bliver skilt. Midtlivskrisen rammer mig og jeg sendes ud i intetheden.

Året er 2008 jeg begynder på ID Academy.

Selvmordstanker, eksistentielle kriser, meningsløshed, depression, angst – altsammen møntet på følelsen af forkerthed, har været min rejsekammerat og badet mig i selvhad og skam det meste af mit liv. Jeg har i min egenterapi, gennem kærligste spejling, vovet at være helt ærlig ind i den inderste skammekrog. Jeg har taget mig selv kærligt i hånden, løsnet den fastspændte traumatiske indlejring og med denne optøning, har det været muligt for mig, at åbne mit hjerte, mod andre og ikke mindst mod mig selv. Isen er smeltet med mine tårer og jeg har brændt min offerrolle på bålet. Det har givet en enorm ro, som forplanter sig på alle planer i mit liv. Jeg har vendt mig om, set tigeren, djævlen, mine bødler, min skæbne i øjnene og lært at elske det, der er mit liv, lige nu.

"Barndoms traume spor"

"Iskold fastlåst lomme"

"Smeltes ved at ses"

For mig er terapi et levet liv, forstået på den måde, at vi skal gøre fortiden levende i nuet, da forandringer bygger på levede oplevelser. Vi skal sammen med klienten skabe relationelle-genforhandlinger, i kærlig empatisk spejling. Vi lærer derigennem at være sammen på en god måde, både med os selv og andre. At skabe ny tilknytning til sig selv og herigennem forstå og mærke, hvad det er der bringer én hjem til sig selv.

En vigtig lære jeg har opnået i processen med at komme hjem er at der er ingen vej uden om sårene. Vi må lære dem at kende for at tøjre deres kræfter, så de kan frigøres som kreativ kraft.

Sjælen er helhedsorienteret og søger intgration i stedet for opdeling og adskillelse. Vi må turde rumme mødet med os selv, med skyggerne og stifte fred indadtil så vi kan frigøre kræfterne til at skabe det største livsværk, nemlig os selv.

Daniel Stern siger det så smukt:

"Der er ingen udvej, kun nærvær"

 

Det, der skal kvalificere mig, er den måde jeg lytter til dig på.

Jeg har naturligvis tavshedspligt som terapeut, så derfor er mine klienters sessioner dybt fortrolige. Som en vigtig del af mit arbejde modtager jævnligt supervision hos anerkendte supervisere, for løbende at udvikle min faglighed gennem professionel sparring og for at leve op til den etiske ramme hos Psykoterapeutforeningen.

Psykoterapeutuddannelsen på ID Academy er kvalitetsgodkendt af Undervisningsministeriet efter de tværministrielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser

Jeg får løbende supervision, bl.a. ved:

 • “Center for seksuelle overgreb” Rigshospitalet
 • Supervision ved Madhurima Rigtrup og praksis samtaler ved Jens Erik Risom, træning ved Jes Bertelsen på Vækstcenteret.
 • Supervisionsgruppe ved Erik Svarre
 • Traumeterapeut og supervisor Michael Gad.
 • Relationel Traume Terapeut og underviser Merete Holm Brantbjerg.
 • Relationel Traume Terapeut Kolbjørn Vårdal.

Ydre CV

Jeg har arbejdet som professionel skuespiller og musicalperformer siden 1985 med flere hovedroller. Jeg har træning i forskellige metoder bla Meisnerteknik, Methodacting og Stanislavskji. Jeg har fået undervisning af Dario Fo og Franka Rama i improvisation. Roy Hart stemmetræning gennem 15 år ved Ulrik Barfod og meget andet.

Da jeg blev eksamineret og certificeret som ID Psykoterapeut i 2015 har jeg siden da udelukkende arbejdet som privat praktiserende Psykoterapeut med egen klinik på fuldtid.

 • 1995-2000: Esoterisk Psykoterapeutisk træning v/Ronald Beesley
 • 2002-2003: PacaMamma Initiering fra “Inka indvielsen” Juan Nunez   del Prado
 • 2008-2011: Gabrielle Roth, Alain Allard, Jonathan Horan 5R-dance
 • 1993-2017: Meditation og mindfulness praksis bla Brahma Kumaris og   Vækstcentret v/Jes Bertelsen
 • 2010: ID LifeCoach certificering.
 • 2014: ID og Integral Psykoterapeut eksaminering. 
 • 2012-2016: Undervisning-assistent på Psykoterapi v/ID Academy
 • 2004-2014: Forløb med "Seeren" Calle Montzegur, Mysterieskolen   v/Lars Muhl og retreat m/Mikkel Stjerneberg
 • 2014: Mindfulness og anerkendende metode forløb v/Henning Daverne
 • 2015: Integral Relationsships workshop v/Martin Ucik
 • 2015: Madhurima Rigtrup workshops, åbne aftner og supervision
 • 2015: Neel Fasting og Jens Erik Risom bl.a. "I orkanens Øje" på         Vækstcentret  
 • 2014: Adyashanti workshop København
 • 2014-2016: Familie-opstillingsuddannelse v/Liv Dhanyo Tommesen, ISFO
 • 2016: Supervisions uddannelse v/Erik Svarre, ISFO
 • 2015: Overbygning af "Nærværsmeditation og mindfulness" v/Jens   Erik Risom
 • 2016: "Klosterliv" Vækstcenteret ved  Erik Risom
 • 2016: "Dobbeltrettetopmærksomhed" ved Jes Bertelsen
 • 2016: "Hjertets Inderste” ved Jes Bertelsen
 • 2016: "Embodiment of Love" stilhedsretreat v/Madhurima
 • 2017: "Stilhedsretreat" v/Madhurima
 • 2017-18: "Psykoterapi - Bevidsthed - Seksualitet" . Efteruddannelse   ved Neel Fasting og Ruth Skovgård
 • 2017-2021:" Mahamudra for the modern world", " Awakening the     body", "Buddhist Tantra", "The practise of Pure Awareness" ved       Reggie Ray "Dharma Ocean".
 • 2017: "Ud i det blå" Jes Bertelsen.
 • 2018: "Stilhedens dybere dimensioner", silent retreat ved Mahurima 
 • 2018: "Fordybelse i mindfulness" ved Jacob Piet
 • 2019: "Genkendelses glæde", silent-retreat ved Madhurima 
 • 2019: "Vågenhed, drøm, Søvn, Nondual Dzoghen" ved Jes Bertelsen
 • 2019: "Polishing the mirror of the heart"  Saki Santorelli
 • 2019: "Døden i et meditativt lys" ved Jens erik Risom
 • 2019: "Opening to our lives " ved Jon Kabat Zinn
 • 2019. "Powerful Beyond Measure" ved Marianne Williamson
 • 2019-2020:" Certificeret Facial Flow Instruktør" ved Jeanne Jensen
 • 2020: "Stilheds retreat ved havet" ved Madhurima 
 • 2020: "En dybere kontakt" ved Jes Bertelsen 
 • 2020: "Tulku fejring" ved Jes Bertelsen
 • 2020: "Undervisning fra Blå sal" ved Jes Bertelsen.
 • 2020: "Identitet, stress og traumer" ved Merete Holm Brantbjerg.
 • 2020-2023: "3 årig Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi" ved                   v, Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal.
 • 2021: "The Realization Process" ved Judith Blackstone
 • 2021: "7 dages stilheds retreat ved Havet", ved Madhurima
 • 2021: "Skam og afsky" ved Merete Holm Brantbjerg.
 • 2021: " Neurologisk Centreret Træning" ved Kolbjørn Vårdal.
 • 2021: DZOGCHEN KERNEPROCESSER v, Jes Bertelsen.
 • 2021-23: Visdom og Resiliens gruppe ved Kolbjørn Vårdal.
 • 2022: HARTUN KARPAY i Peru ved Ivan og Juan Nunez del Prado. 
 • 2021- : Fast underviser ved ISFO i Systemisk & Familie Opstilling.
 • 2023 : NRE NeuroResilienceExercises v, Kolbjørn Vårdal.
 • 2023: DZOGCHEN KERNEPROCESSER v, Jes Bertelsen.

Siden 2008 har jeg været på 5 pilgrimsrejser ; "Santiago de Compostela", "Camino Primitivo", "Camino del Norte", "Camino Portugues", og sidst men ikke mindst en bjergbestigning i Marokko til M´Goun. Derudover planlægger jeg min næste rejse til Peru og Bolivia med Juan Nunez del Prado i 2022.

Jeg underviser i kropsbevidsthed og bevægelse, stemme og taleteknik, nærværstræning, mindfulness meditation og Facial Flow.

Jeg har faciliteret dans og bevægelse gennem mindfulness og nærværstræning bla. hos Sofia Manning, ID Academy, Skuespillerforbundet, Dansegruppe på Kronborg, Ananda yoga osv , og i udlandet.

Afholder workshops og facilitere og underviser i Familieopstilling.

kirsten-price-psykoterapeut-coach-familieopstiller-supervisor-portraet.jpg

Kirsten Price

MPF Integral Psykoterapeut, Fascial Flow® Guide, Coach, Familieopstiller, Supervisor

Korsgade 10, st.
2200 København N

kirstenprice@yougotmail.dk
Tlf.26 25 15 42
Om mig Send mig en mail